Forside      Event      Betal Kontingent      Betal Våbenleje      Shop      Bestyrelsen      Instruktører      Kalender      Lukkedage      Markedsplads
 
Klik her for at oprette en profil

  Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?  

DFFs Forberedelsesprojekt for Talentudvikling

Talentudviklingspolitik og strategier for


Kalundborg Fægteklub

 

1. Kalundborgs Fægteklubs definition på talentgruppen

Generelt

Alle fægtere i Kalundborg Fægteklub fægter kårde, da det er det eneste våben klubben tilbyder træning i. Ganske få fægtere eksperimenter med fleuret.

Sub-elite

Sub-elite er gruppen af fægtere som deltager i nationale såvel som internationale stævner, og som har fægtning som primær sport. Desuden har alle mindst 5 års fægteanciennitet uanset alder.

Gruppen består af 2 drenge og 3 piger i alderen 11-15 år.

Talenter på vej

Talenter på vej er gruppen af fægtere som deltager i nationale stævner og øvrige DFF arrangementer for aldersgruppen og har fægtning som primær sport. De fleste har ca. 2 års fægteanciennitet.

Gruppen består af 4 drenge og 6 piger i alderen 12-16 år.

Aktive

Aktive er gruppen af fægtere som deltager i klubbens ugentlige træning og de fleste har fægtning som sekundær sport og har forholdsvis lavt anciennitet i fægtesporten

Gruppen består af 15 drenge og 5 piger i alderen 9-17 år.

Voksne motionister

Voksne motionister er gruppen af fægtere som deltager i klubbens ugentlige træning. Lav stævnedeltagelse og består for største parten af forældre til unge fægtere.

Gruppen består af 4 herrer og 3 damer i alderen 38-49 år.

2. Vision

Vision for Kalundborg Fægteklub

Vi vil opbygge en klubkultur, hvor der er et positivt socialt fællesskab med fægtningen som den naturlige ramme.

Vi vil tilbyde fægteundervisning på et højt nationalt niveau, således at vi kan opfylde fægterens behov indtil egentlig elitefægtning.

3. Sportslige mål

Kortsigtede mål

·Sikre ”Sub-elite” deltagelse i alle relevante stævner i Danmark på det højeste mulige niveau, samti så mange stævner i ind og udland som muligt.Vi forventer at gruppen vil placere sig i top 8 ved alle danske stævner. Samt hæve deres fægtemæssige kunnen, ved at modtage undervisning i fægtemærkeordningen ind til guldmærket . Samt udvikle overgangen til en egentlig elite i det storkøbenhavnske område.

·Sikre ”Talenter på vej” anspores til at se sig selv i sub-elite gruppen. Samt anspore dem til at deltage i flest mulige ranglistestævner og øvrige DFF arrangementer, som f.eks lejrer, samt specielle arrangementer i klubben. Således at de kan se en vej til ”Sub-elite”. Samt hæve deres fægtemæssige kunnen, ved at modtage undervisning i fægtemærkeordningen ind til guldmærket.

·Få gruppen af”Aktive” til at initiere en sportslig satsning på fægtning og flytte til gruppen af ”Talenter på vej”. Samt hæve deres fægtemæssige kunnen, ved at modtage undervisning i fægtemærkeordningen ind til sølvmærket.

Langsigtede frem til 2017

At blive en større klub, som kontinuerligt:

·levere top 4-placeringer ved danske ranglistestævner og mesterskaber for børn og unge.

·Uddanne og sende Sub-elite fægtere videre til egentligt elitearbejde. Antallet skal være 1-2 stk i hver årgang.

 


Andre mål

·Vi vil arbejde på at få egne lokaler, fordi det er essentielt for opbygningen af en klub- og fægtekultur. Men vi vil ikke lade os begrænse af ikke, at vi har egne lokaler. Vi vil deltage i Kalundborg Hallernes møder for brugere, med henblik på at opnår maksimal indflydelse.

·Vi vil fastholde fokus på pigesegmentet, for at sikre vores positive resultater, samt fastholde vores rollemodeller. Det vil vi gøre ved at fastholde egne træningstider så længe det med mindst 5 fægtere pr. gang, hvis antallet falder over en periode vil vi først iværksætte initiativer, herefter flytte pigerne til klubbens almindelige træningstider. Vi vil stadig have en politik om, at det er rollemodeller, som de unge piger kan spejle sig i.

·Vi vil fortsat påvirke og opretholde vores kommunale relationer for at sikre vores videre vækst i træningstider og lokaliteter. Det vil vi gøre ved at altid opføre os med respekt over kommunens ansigter, hvad enten det er borgmesteren eller hal assistenterne.

·Vi vil kontinuerligt optræde på skoler og ved f.eks. sct.hans arrangementer for at være synlige i lokal området, samt fastholde klubbens fokus på rekruttering.

·Vi vil uddanne 1-2 nye ledere og trænertalenter pr. år for at undgå nøglepersons-problematikker. Vi vil starte en kampagne i efteråret 2011 for at finde flere talenter i ledelse.

 

4. Talentpolitik

·Vi vil tilbyde de tre forskellige talentgrupper et trænings- og stævnekoncept som matcher deres sportslige forventninger og behov. Hvor kvaliteten matcher deres behov.

·Der skal tilstadighed være en positiv og kammeratlig atmosfære blandt talenterne. Det vil vi sikre ved at alle træninger skal indeholde et afstemt niveau af øvelser som skaber glæde – f.eks. piratlege med en eller flere kanonskytter. Spillet består af en cirkulær forhindringsbane, hvor piraterne skal igennem, men kan rammes af ”kanonild” fra en skytte i centrum. Kuglen er en stikbold lignende bold (blød) og rammes piraten skal vedkommende starte forfra. Når 3 pirater er igennem banen, dør skytten og spillet genstartes.

Et andet eksempel kunne være at i stedet for at spille stikbold, hvor man sætter sig når man dør, så skal man lave xx gentagelser af en øvelse. Her kan med fordel spilles med 4 bold på en gang – farven på de forskellige bolde symbolisere en given øvelse. Efter øvelsen er udført er man levende igen.

Blot eksempler på at vi hele tiden skal komme med nye lege og kombinere dem med ”sund” træning. Lidt efter devisen – hvorfor ikke gøre hver træning til den bedste oplevelse igennem dagen!

 

 

5. Talentstrategi

Trænere.

·Vi vil uddanne trænere til et højt nationalt niveau svarende til DFF’s niveau 2. Desuden vil vi bruge træneruddannelsen til at vise en anden sportslig karrierevej.

·Vi vil fastholde og evt. tiltrække nye trænere for at bidrage til at fægterne får en udbytterig træningsoplevelse – hver gang.Det vil vi gøre ved at konstant efterspørge tilbagemeldinger fra fægterne, og efterkomme konkrete behov såfremt det passer ind i konteksten.

·Desuden vil vi opfordre unge fægtere til at afprøve deres talent for instruktørvirket, således at vi tilstadighed har 2-3 ungdomstrænere til rådighed.

Træning

·Fastholde og udbygge træningstiderne i takt med vækst. I dag har vi træning 3 gange om ugen, dog således at den ene gang er forbeholdt piger i aldersgruppen 9-15 år. Vi vil ikke have under 3 træninger om ugen. Desuden rammes vi af aflysninger i hallerne grundet andre aktiviteter, skal alternativer træninger tilbydes f.eks. skovløb – svømming eller lign. Kun undtagelsesvis skal træninger aflyses.

 

Faciliteter og udstyr

·Opretholde nuværende rammer for træning.

·Udlån af konkurrenceudstyr for at anspore til deltagelse i stævner.

·Vi deltager i projekt bevægelseshus med henblik på:

oFaste pister

oBedre opbevaring af materiale

oMulighed for orden i udstyr

oBedre klubmiljø

oSamarbejde med Skolen på Herredsåsen

oSamarbejde med andre kampsportsklubber

 

Økonomi/kommercielle muligheder

·Vi vil afsætte midler til at afholde særlige arrangementer med deltagelse af trænere fra andre klubber, for at sikre en oplevelse af fokus på den enkelte fægter.

·Vi ansøger kommunen om støtte ved EM og VM udtagelser. Ved sidste udtagelse til et EM/VM gav kommunen 15.000 kr. i støtte til en enkelt fægter.

Medier og presse (klubbens synliggørelse af talentarbejdet)

·Fortsat synliggørelse i lokalpressen, samt udarbejdelse af pressemeddelelser.

·Forberede grundlaget for artikler ved at indsende egne artikler og eget billedmateriale.

Skadesforebyggelse og ernæring

·Udlevering af forbundets materiale om ernæring, samt individuelle samtaler efter behov.

·Skadesforebyggelse skal ske dels ved træning og dels ved fokus på sportslige fare ved at alene dyrke fægtning.

 

Individuelle planer (mål, træning og stævner)

·Vi vil udarbejde individuelle planer for gruppen af ”sub-elite”.

·Vi vil tilbyde stævnerådgivning samt følge alle fægtere til stævner og træningssamlinger.

Rekruttering og fastholdelse

Arrangementer

·4 prøvearrangementer om året

·6 arrangementer om året på skoler

·Forældrefægtning 1 gang om året

·Sct. Hans arrangement på Gisseløre

·2 sommerfester – en for børn og en for voksne

oBørnene kan selv arrangere deres fest

Projekter

·Læring for livet (et samarbejdsprojekt med Fleche)

·Idræt efter skole (et samarbejde med Herredåsens skole)

Sociale aktiviteter

·Sommerfester

·Juleafslutning

·Klubmesterskab

·Netværk på facebook

·Samarbejde med andre idrætsklubber (f.eks. atletikklubben)

·Hygge udflugter (f.eks. til Trælleborg)

·Video- og pizzaaftner

Denne side er drevet af Klubmodul.dk